[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประวัติโรงเรียน
วิสัยทัศน์
พันธกิจ เป้าหมาย
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลบุคลากร
เศรษฐกิจพอเพียง
SAR ปีการศึกษา 2559
โครงสร้างการบริหาร
งบทดลอง
มาตราฐานการศึกษาและกำหนดค่าเป้าหมาย 2565

<< กันยายน 2566 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

>> รายการกิจกรรมทั้งหมด
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 โดยให้ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกรายงานตัวเพื่อทำสัญญาจ้าง ในวันอังคารที่ 15 พฤศจิกายน 2565 เวลา 8.30 น. ณ ห้องสำนักงานกลุ่มบริหารงานบุคคล อาคารเรียน 324
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 1 อัตรา วิชาเอกสังคมศึกษา
ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 โดยให้ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกรายงานตัวเพื่อทำสัญญาจ้าง ในวันอังคารที่ 1 พฤศจิกายน 2565 เวลา 8.30 น. ณ ห้องสำนักงานกลุ่มบริหารงานบุคคล อาคารเรียน 324
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 1 อัตรา วิชาเอกอุตสาหกรรมศิลป์
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงพัฒนาโรงเรียน ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding)
#จดหมายข่าว โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 จังหวัดเชียงใหม่ ฉบับที่ 37/2565 ปีการศึกษา 2565
กิจกรรมปลูกข้าว ดำนาไทย
#จดหมายข่าว โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 จังหวัดเชียงใหม่ ฉบับที่ 36/2565 ปีการศึกษา 2565
วันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565 (กิจกรรมภายในสถานศึกษา)
#จดหมายข่าว โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 จังหวัดเชียงใหม่ ฉบับที่ 35/2565 ปีการศึกษา 2565
วันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565 (กิจกรรมร่วมกับชุมชน)
#จดหมายข่าว โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 จังหวัดเชียงใหม่ ฉบับที่ 34/2565 ปีการศึกษา 2565
#จดหมายข่าว โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 จังหวัดเชียงใหม่ ฉบับที่ 34/2565 ปีการศึกษา 2565
๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๐ จังหวัดเชียงใหม่
๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๐ จังหวัดเชียงใหม่
นักเรียนทีมราชประชานุเคราะห์ 30 จะทำ รับโล่รางวัลทีมเพชร ระดับประเทศ
โครงการ แม่อายปลอดภัย ปราบด้วยสมุนไพรไล่ยุง ภายใต้โครงการสร้างเด็กและเยาวชนต้นแบบ รู้ รัก สามัคคี และสำนึกความเป็นไทย จัดโดยสำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2565 ณ โรงแรมพูแมน คิงพาเวอร์ กรุงเทพมหานค
การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล วันที่ 4 พฤษภาคม 2565
RPK30 AWARD เยาวชนดีเด่น วันเยาวชนแห่งชาติ ปี 2564 นักเรียนดีศรีราชประชานุเคราะห์ 30
ขอแสดงความยินดี กับเยาวชนดีเด่น วันเยาวชนแห่งชาติ ปี 2564 นักเรียนดีศรีราชประชานุเคราะห์ 30 เพื่อเข้าร่วมพิธีรับโล่เชิดชูเกียรติ ของโรงเรียน RPK30 AWARD จำนวน 16 สาขา
ประชาสัมพันธ์ถึงนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ปีการศึกษา 2564) ที่สนใจสมัครเข้าเรียนนักศึกษาวิชาทหาร
ามารถแจ้งความประสงค์และยืนยันเอกสารมายังผู้กับกับเพื่อดำเนินการสมัครต่อไป ภายในวันที่ 2 มิถุนายน 2564
การแข่งขันกีฬานักเรียน อำเภอแม่อาย - อบจ. เชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 ได้นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียน อำเภอแม่อาย - อบจ. เชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 ระหว่างวันที่ 14 - 18 ธันวาคม 2563
การแข่งขันกีฬา - กรีฑานักเรียน ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาเวียงมะลิกา ประจำปีการศึกษา 2563
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 ได้นำนักเรียนในระดับชั้นอนุบาล - มัธยมศึกษาตอนต้น เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา - กรีฑานักเรียน ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาเวียงมะลิกา ประจำปีการศึกษา 2563
วันชาติ และ "วันพ่อแห่งชาติ"
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 เข้าร่วมพิธีเนื่องในวันชาติ และ "วันพ่อแห่งชาติ" 5 ธันวาคม 2563
ยินดีต้อนรับคณะครูและบุคลากรโรงเรียนบ้านห้วยหมากเลี่ยม
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 ยินดีต้อนรับคณะครูและบุคลากรโรงเรียนบ้านห้วยหมากเลี่ยม
กิจกรรมสืบสานประเพณียี่เป็ง (วันลอยกระทง) ปีการศึกษา 2563
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 จัดกิจกรรมสืบสานประเพณียี่เป็ง เพื่อขอขมาแก่พระแม่คงคา

(บุคคลทั่วไปโพสต์ได้) เพิ่มประกาศใหม่   ดูทั้งหมด


เผยแพร่ผลงานทางวิชาการของนายอัฐพล พระวิฑูรย์ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 จังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง รายงานการประเมินโครงการศาสตร์พระราชาเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 จ
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการของนายอัฐพล พระวิฑูรย์ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 จังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง รายงานการประเมินโครงการศาสตร์พระราชาเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 จ
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ นางนิศารัตน์ เหลาพนัสสัก รองผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการของรองผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 จังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง รายงานการประเมินโครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่
เผยแพร่งานวิจัยการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
เผยแพร่งานวิจัยการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
นำนักเรียนเข้ารับรางวัลเยาวชนดีเด่น ระดับประเทศ
อ.พสิษฐ์ ฟ้าสาร ได้นำนักเรียนเข้ารับรางวัลเยาวชนดีเด่น ระดับประเทศ
วางระบบห้องคอมพิวเตอร์
วันที่ 22-23 ธันวาคม 2558 อ.ไพบูลย์ อ.สิทธิราชและช่างคอมพิวเตอร์ ได้วางระบบปรับปรุงห้องเรียนคอมพิวเตอร์ใหม่
ขอแสดงความยินดีกับ ทีมราชประชานุเคราะห์ 30 จะทำ ได้รับโล่รางวัล ทีมระดับเพชร ระดับประเทศ จากนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี
ขอแสดงความยินดีกับ ทีมราชประชานุเคราะห์ 30 จะทำ ได้รับโล่รางวัล ทีมระดับเพชร ระดับประเทศ จากนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี โครงการ แม่อายปลอดภัย ปราบด้วยสมุนไพรไล่ยุง ภายใต้โครงการสร้างเด็กและเยาวชนต้นแบบ รู้ รัก สามัคคี และสำนึกความเป็นไทย จัดโดย
รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันกีฬาเยาชนแห่งชาติ 2559
รางวัล"เหรียญทอง" รายการ เดิน 10,000 เมตร ในการแข่งกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 32 สุพรรณบุรีเกมส์
รับสมัครนักศึกษาผู้สนใจเข้าร่วมโครงการเเลกเปลี่ยน ณ ต่างประเทศ
โครงการ International Islamic Studies Networking IISN รุ่นที่ 9

 .
l สถิติการใช้งาน l

 

 เริ่มใช้งานเมื่อวันที่ 6/11/2558
WebSite:: https://www.rpk30.ac.th

--->โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30<--- 
เลขที่ 77  หมู่ 2 ต.แม่อาย  อ.แม่อาย  จ.เชียงใหม่   50280
Tel :: 053-856080 หรือ 088-2891916 (ธุรการโรงเรียน)
School E-Mail  ::rajaphacha30@gmail.com, admin@rpk30.ac.th

Facebook :: โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 - RPK30

 

Webmaster Zone!
• เจ้าหน้าที่จัดการระบบ
• เข้าเช็ค Obec Mail
• Team ! Help Online Support
เว็บโรงเรียน ออกแบบเว็บโรงเรียน
เว็บครู ครู ข่าวการศึกษา การศึกษา วิทยฐานะ