[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 


 
 
 
 

นายมงคล  สุวรรณะ

Mr.Mongkhol  Suwanna

ผู้อำนวยการโรงเรียน

 


ประวัติโรงเรียน
วิสัยทัศน์
พันธกิจ เป้าหมาย
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลบุคลากร
เศรษฐกิจพอเพียง
SAR ปีการศึกษา 2559
โครงสร้างการบริหาร
งบทดลอง

<< มกราคม 2565 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

>> รายการกิจกรรมทั้งหมด
 
 
  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 

  

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อสรรหาและสรรหาเป็นพนักงานราชการ
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อสรรหาและสรรหาเป็นพนักงานราชการ วิชาเอกภาษาไทยและเอกสังคมศึกษา
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อสรรหาและสรรหาเป็นพนักงานราชการ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อสรรหาและสรรหาเป็นพนักงานราชการ วิชาเอกภาษาไทยและวิชาเอกสังคมศึกษา
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 2 อัตรา
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 รับสมัครพนักงานราช วิชาเอกภาษาไทย จำนวน 1 อัตรา วิชาเอกสังคมศึกษา จำนวน 1 อัตรา รายละเอียดดังแนบ
ประกาศโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 เรื่อง กำหนดการและแนวปฏิบัติการรับนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
ประกาศโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 เรื่อง กำหนดการและแนวปฏิบัติการรับนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 และขอความอนุเคราะห์รับรองการคัดกรองแบบยืนยันการคัดกรองจากหมู่บ้านพร้อมแบบยืนยันการคัดกรองจากหมู่บ้าน
มาตราการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
แนวทางจ่ายเงินตามโครงการโดยวิธีโอนเข้าบัญชี หรือรับเงินสด และช่องทางการส่งเอกสาร
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อสรรหาและสรรหาเป็นพนักงานราชการ
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อสรรหาและสรรหาเป็นพนักงานราชการ วิชาเอกการบัญชี จำนวน 1 อัตรา
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อสรรหาและสรรหาเป็นพนักงานราชการ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อสรรหาและสรรหาเป็นพนักงานราชการ วิชาเอกการบัญชี จำนวน 1 อัตรา
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป วิชาเอกการบัญชี จำนวน ๑ อัตรา
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๐ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป วิชาเอกการบัญชี จำนวน ๑ อัตรา
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
วิชาเอกภาษาจีน จำนวน 1 อัตรา
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อสรรหาและสรรหาเป็นพนักงานราชการ
วิชาเอกภาษาจีน จำนวน 1 อัตรา
ประกาศรายชื่อนักเรียนหอนอน/บ้านพัก โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 ปีการศึกษา 2564
ประกาศรายชื่อนักเรียนหอนอน/บ้านพัก โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 ปีการศึกษา 2564
ประกาศรายชื่อบุคคลที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ตั้งแต่ระดับชั้น อ.2 - ม.6 รอบที่ 2
ประจำปีการศึกษา 2564 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 จังหวัดเชียงใหม่ (รอบที่ 2)
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
วิชาเอกภาษาจีน จำนวน 1 อัตรา
ประกาศเลื่อนการเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 จึงได้เลื่อนการเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 จากเดิม วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2564 เลื่อนเป็น วันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2564 (เวลา 08.00 น. - 12.00 น.)
ประกาศ กำหนดการและแนวปฏิบัติการรับนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 และมาตรการป้องกันและแผนกำกับติดตามการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019
ประกาศโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 เรื่อง กำหนดการและแนวปฏิบัติการรับนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 และมาตรการป้องกันและแผนกำกับติดตามการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 รายละเอียดดังเอกสารแนบ...
ประกาศรายชื่อบุคคลที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ตั้งแต่ระดับชั้น อ.2 - ม.6 ประจำปีการศึกษา 2564
ประกาศรายชื่อบุคคลที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ตั้งแต่ระดับชั้น อ.2 - ม.6 ประจำปีการศึกษา 2564 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 จังหวัดเชียงใหม่ (รอบที่ 1)
ประกาศจากโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 เรื่อง การเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
โรงเรียนราชประชาสุเคราะห์ 30 เปิดภาคเรียนวันที่ 1 มิถุนายน 2564 และนักเรียนจะต้องกักตัวอยู่บ้านอย่างน้อย 14 วัน (18 - 31 พฤษภาคม 2564) พร้อมนำแบบยืนยันจาก กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน/ผู้นำชุม/อสม. ส่งให้กับทางโรงเรียนในวันเปิดภาคเรียน
ประกาศรับสมัครนักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 ปีการศึกษา 2564
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 ประกาศรับสมัครนักเรียนทุกระดับชั้น ปีการศึกษา 2564
ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป
ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อสรรหาและสรรหาเป็นพนักงานราชการ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อสรรหาและสรรหาเป็นพนักงานราชการ วิชาเอกคหกรรมศาสตร์ จำนวน 1 ตำแหน่ง

กำลังแสดงหน้าที่ 1/4 ->
<< 1 2 3 4 >>


.
l สถิติการใช้งาน l

 

 เริ่มใช้งานเมื่อวันที่ 6/11/2558
WebSite:: https://www.rpk30.ac.th

--->โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30<--- 
เลขที่ 77  หมู่ 2 ต.แม่อาย  อ.แม่อาย  จ.เชียงใหม่   50280
Tel :: 053-856080 , 088-2891916 (ธุรการโรงเรียน)
School E-Mail  ::rajaphacha30@gmail.com, admin@rpk30.ac.th

Facebook :: ราชประชา แม่อาย

 

Webmaster Zone!
• เจ้าหน้าที่จัดการระบบ
• เข้าเช็ค Obec Mail
• Team ! Help Online Support
เว็บโรงเรียน ออกแบบเว็บโรงเรียน
เว็บครู ครู ข่าวการศึกษา การศึกษา วิทยฐานะ