[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 


 
 
 

นายมงคล  สุวรรณะ

Mr.Mongkhol  Suwanna

ผู้อำนวยการโรงเรียน

 


ประวัติโรงเรียน
วิสัยทัศน์
พันธกิจ เป้าหมาย
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลบุคลากร
กรรมการสถานศึกษา
SMSS
ศาสตร์พระราชา
เศรษฐกิจพอเพียง
SAR ปีการศึกษา 2559
โครงสร้างการบริหาร
งบทดลอง

<< มิถุนายน 2564 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
 

 
 
 

  

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
วิชาเอกภาษาจีน จำนวน 1 อัตรา
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อสรรหาและสรรหาเป็นพนักงานราชการ
วิชาเอกภาษาจีน จำนวน 1 อัตรา
ประกาศรายชื่อนักเรียนหอนอน/บ้านพัก โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 ปีการศึกษา 2564
ประกาศรายชื่อนักเรียนหอนอน/บ้านพัก โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 ปีการศึกษา 2564
ประกาศรายชื่อบุคคลที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ตั้งแต่ระดับชั้น อ.2 - ม.6 รอบที่ 2
ประจำปีการศึกษา 2564 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 จังหวัดเชียงใหม่ (รอบที่ 2)
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
วิชาเอกภาษาจีน จำนวน 1 อัตรา
ประกาศเลื่อนการเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 จึงได้เลื่อนการเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 จากเดิม วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2564 เลื่อนเป็น วันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2564 (เวลา 08.00 น. - 12.00 น.)
ประกาศ กำหนดการและแนวปฏิบัติการรับนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 และมาตรการป้องกันและแผนกำกับติดตามการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019
ประกาศโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 เรื่อง กำหนดการและแนวปฏิบัติการรับนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 และมาตรการป้องกันและแผนกำกับติดตามการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 รายละเอียดดังเอกสารแนบ...
ประกาศรายชื่อบุคคลที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ตั้งแต่ระดับชั้น อ.2 - ม.6 ประจำปีการศึกษา 2564
ประกาศรายชื่อบุคคลที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ตั้งแต่ระดับชั้น อ.2 - ม.6 ประจำปีการศึกษา 2564 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 จังหวัดเชียงใหม่ (รอบที่ 1)
ประกาศจากโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 เรื่อง การเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
โรงเรียนราชประชาสุเคราะห์ 30 เปิดภาคเรียนวันที่ 1 มิถุนายน 2564 และนักเรียนจะต้องกักตัวอยู่บ้านอย่างน้อย 14 วัน (18 - 31 พฤษภาคม 2564) พร้อมนำแบบยืนยันจาก กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน/ผู้นำชุม/อสม. ส่งให้กับทางโรงเรียนในวันเปิดภาคเรียน
ประกาศรับสมัครนักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 ปีการศึกษา 2564
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 ประกาศรับสมัครนักเรียนทุกระดับชั้น ปีการศึกษา 2564
ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป
ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อสรรหาและสรรหาเป็นพนักงานราชการ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อสรรหาและสรรหาเป็นพนักงานราชการ วิชาเอกคหกรรมศาสตร์ จำนวน 1 ตำแหน่ง
การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป วิชาเอกคหกรรมศาสตร์ จำนวน 1 ตำแหน่ง
การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการศึกษาโดยวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30
การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการศึกษาโดยวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30
ขอความอนุเคราะห์กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน หรืออาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) รับรองการกักตัวนักเรียนที่บ้านในระยะเวลา 14 วันที่บ้าน แล้วนำแบบฟอร์ม การคัดกรองมาพร้อมวันรายงานตัว
ขอความอนุเคราะห์กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน หรืออาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) รับรองการกักตัวนักเรียนที่บ้านในระยะเวลา 14 วันที่บ้าน แล้วนำแบบฟอร์ม การคัดกรองมาพร้อมวันรายงานตัว
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการของผู้อำนวยการ เรื่อง รายงานผลการประเมินโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๐
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการของผู้อำนวยการ เรื่อง รายงานผลการประเมินโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๐
การรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนในโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 ปีการศึกษา 2563
การรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนในโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 ปีการศึกษา 2563(โควต้าสำหรับเขตพื้นที่บริการ)
ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรในตำแหน่งพนักงานราชการทั่วไป
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรในตำแหน่งพนักงานราชการทั่วไป
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป
ประกาศรับสมัครครูผู้สอนจำนวน 16 อัตรา
ประกาศรับสมัครครูผู้สอนจำนวน 16 อัตรา ตำแหน่งพนักงานราชการทั่วไป

กำลังแสดงหน้าที่ 1/3 ->
<< 1 2 3 >>


.
l สถิติการใช้งาน l

 

 เริ่มใช้งานเมื่อวันที่ 6/11/2558
WebSite:: https://www.rpk30.ac.th

--->โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30<--- 
เลขที่ 77  หมู่ 2 ต.แม่อาย  อ.แม่อาย  จ.เชียงใหม่   50280
Tel :: 053-856080
School E-Mail  ::[email protected], [email protected]

Facebook :: ราชประชา แม่อาย

 

Webmaster Zone!
• เจ้าหน้าที่จัดการระบบ
• เข้าเช็ค Obec Mail
• Team ! Help Online Support
เว็บโรงเรียน ออกแบบเว็บโรงเรียน
เว็บครู ครู ข่าวการศึกษา การศึกษา วิทยฐานะ