[x] Դ˹ҵҧ
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประวัติโรงเรียน
วิสัยทัศน์
พันธกิจ เป้าหมาย
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลบุคลากร
เศรษฐกิจพอเพียง
SAR ปีการศึกษา 2559
โครงสร้างการบริหาร
งบทดลอง
มาตราฐานการศึกษาและกำหนดค่าเป้าหมาย 2565

<< ¹ 2567 >>
. . . . . . .
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        

>> ¡áԨ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

ǻЪѹ

 
รับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2567
รับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2567 ตั้งแต่วันที่ - 16 พฤษภาคม 2567 นี้   ʹ 23 / .. / 2566
 
#จดหมายข่าว โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 จังหวัดเชียงใหม่ ฉบับที่ 37/2565 ปีการศึกษา 2565
กิจกรรมปลูกข้าว ดำนาไทย   ʹ 3 / .. / 2565
 
#จดหมายข่าว โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 จังหวัดเชียงใหม่ ฉบับที่ 36/2565 ปีการศึกษา 2565
วันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565 (กิจกรรมภายในสถานศึกษา)   ʹ 3 / .. / 2565
 
#จดหมายข่าว โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 จังหวัดเชียงใหม่ ฉบับที่ 35/2565 ปีการศึกษา 2565
วันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565 (กิจกรรมร่วมกับชุมชน)   ʹ 3 / .. / 2565
 
#จดหมายข่าว โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 จังหวัดเชียงใหม่ ฉบับที่ 34/2565 ปีการศึกษา 2565
#จดหมายข่าว โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 จังหวัดเชียงใหม่ ฉบับที่ 34/2565 ปีการศึกษา 2565   ʹ 3 / .. / 2565
 
๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๐ จังหวัดเชียงใหม่   ʹ 1 / .. / 2565
 
๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๐ จังหวัดเชียงใหม่   ʹ 30 / .. / 2565
 
นักเรียนทีมราชประชานุเคราะห์ 30 จะทำ รับโล่รางวัลทีมเพชร ระดับประเทศ
โครงการ แม่อายปลอดภัย ปราบด้วยสมุนไพรไล่ยุง ภายใต้โครงการสร้างเด็กและเยาวชนต้นแบบ รู้ รัก สามัคคี และสำนึกความเป็นไทย จัดโดยสำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2565 ณ โรงแรมพูแมน คิงพาเวอร์ กรุงเทพมหานค   ʹ 27 / .. / 2565
 
การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล วันที่ 4 พฤษภาคม 2565   ʹ 1 / .. / 2565
 
RPK30 AWARD เยาวชนดีเด่น วันเยาวชนแห่งชาติ ปี 2564 นักเรียนดีศรีราชประชานุเคราะห์ 30
ขอแสดงความยินดี กับเยาวชนดีเด่น วันเยาวชนแห่งชาติ ปี 2564 นักเรียนดีศรีราชประชานุเคราะห์ 30 เพื่อเข้าร่วมพิธีรับโล่เชิดชูเกียรติ ของโรงเรียน RPK30 AWARD จำนวน 16 สาขา   ʹ 22 / .. / 2564
 
ประชาสัมพันธ์ถึงนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ปีการศึกษา 2564) ที่สนใจสมัครเข้าเรียนนักศึกษาวิชาทหาร
ามารถแจ้งความประสงค์และยืนยันเอกสารมายังผู้กับกับเพื่อดำเนินการสมัครต่อไป ภายในวันที่ 2 มิถุนายน 2564   ʹ 6 / .. / 2564
 
การแข่งขันกีฬานักเรียน อำเภอแม่อาย - อบจ. เชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 ได้นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียน อำเภอแม่อาย - อบจ. เชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 ระหว่างวันที่ 14 - 18 ธันวาคม 2563   ʹ 22 / .. / 2563
 
การแข่งขันกีฬา - กรีฑานักเรียน ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาเวียงมะลิกา ประจำปีการศึกษา 2563
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 ได้นำนักเรียนในระดับชั้นอนุบาล - มัธยมศึกษาตอนต้น เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา - กรีฑานักเรียน ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาเวียงมะลิกา ประจำปีการศึกษา 2563   ʹ 14 / .. / 2563
 
วันชาติ และ "วันพ่อแห่งชาติ"
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 เข้าร่วมพิธีเนื่องในวันชาติ และ "วันพ่อแห่งชาติ" 5 ธันวาคม 2563   ʹ 14 / .. / 2563
 
ยินดีต้อนรับคณะครูและบุคลากรโรงเรียนบ้านห้วยหมากเลี่ยม
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 ยินดีต้อนรับคณะครูและบุคลากรโรงเรียนบ้านห้วยหมากเลี่ยม    ʹ 11 / .. / 2563
 
กิจกรรมสืบสานประเพณียี่เป็ง (วันลอยกระทง) ปีการศึกษา 2563
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 จัดกิจกรรมสืบสานประเพณียี่เป็ง เพื่อขอขมาแก่พระแม่คงคา    ʹ 11 / .. / 2563
 
ยินดีต้อนรับ นายมงคล สุวรรณะ ท่านผู่อำนวยการคนใหม่
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 ยินดีต้อนรับ นายมงคล สุวรรณะ เนื่องในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 คนใหม่   ʹ 11 / .. / 2563
 
เรียงร้อยด้วยรัก ถักสายใย จากใจชาวราชประชา 30
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 จัดงาน "เรียงร้อยด้วยรัก ถักสายใย จากใจชาวราชประชา 30" เพื่อแสดงความยินดีกับ ผู้อำนวยการสุวิชาญา ชินธนาชูกิจ   ʹ 11 / .. / 2563
 
พิธีรับมอบสิ่งของพระราชทาน (อุปกรณ์การเรียน) ประจำปีการศึกษา 2563
นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธาน ประธานในพิธีรับมอบสิ่งของพระราชทาน (อุปกรณ์การเรียน) ประจำปีการศึกษา 2563   ʹ 11 / .. / 2563
 
การประเมินการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการครู
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 จัดการประเมินการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการครู   ʹ 11 / .. / 2563

ѧʴ˹ҷ 1/7 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 >>


.
l ʶԵԡҹ l

 

 ҹѹ 6/11/2558
WebSite:: https://www.rpk30.ac.th

--->ç¹ҪЪҹ ѧѴ§<--- 
Ţ 77   2 .  .  .§   50280
Tel :: 088-2891916 (áç¹)
School E-Mail  ::rajaphacha30@gmail.com, admin@rpk30.ac.th

Facebook :: ç¹ҪЪҹ 30 - RPK30

 

Webmaster Zone!
˹ҷѴк
Obec Mail
Team ! Help Online Support
ç¹ ͡Ẻç¹
ǡ֡ ֡ Է°ҹ